Duurzaam

Boordcomputer 01Wegtransport zorgt nog steeds voor vervuiling als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. De laatste jaren heeft de transportsector zich ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en is gezocht naar alternatieven. Wij als Kool Transport b.v. willen ons steentje bijdragen aan het terugdringen van de milieuvervuiling die veroorzaakt wordt door de inzet van onze vrachtwagens. Wij hebben daar de volgende stappen voor gezet :

  • Gehele wagenpark  met Euro-6 motoren
  • Al onze chauffeurs hebben een cursus “het nieuwe rijden” gevolgd
  • Door een stuk onderlinge competitie en bewustwording hebben wij significante besparingen op het gebied van brandstofgebruik weten te realiseren
  • Onze trucks zijn uitgerust met boordcomputers met ingebouwde navigatie zodat wij het aantal loze kilometers verder terug kunnen dringen.
  • Wij hebben twee gas trucks en zetten deze in voor bestaande- en nieuwe klanten.
  • De afvalstromen van ons bedrijf worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en op onze vestiging zijn voorzieningen getroffen die milieuschade moeten voorkomen c.q. verminderen.
  • Denk hierbij aan een vloeistofdichte bestrating rondom onze dieseltank, olie –en vetafscheider, slib-opvangput, oud papier en plastic apart alsmede vette doeken en oliefilters.
  • Het gebruik van een goed TMS-systeem om de planning te optimaliseren, lege kilometers tot een minimum te beperken en de beladingsgraad van de vrachtwagens zo hoog mogelijk te doen zijn.
  • Periodieke controle van banden en bandenspanning.
Om duurzaamheid te bewerkstelligen is een stuk bewustwording nodig. Mede daarom hebben wij onze MVO-spiegel laten schrijven zodat voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk is waar onze verantwoordelijkheid ligt op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.