75 & 100 jaar

75 jaar75 jaar Het 75 jarige bestaan werd gevierd met alle werknemers en de gehele familie Kool. Een tweedaagse reis op de boot, met allerlei leuke activiteiten en aansluitend een groots diner.   100 jaar 100 jaarSinds 1957 was Kool Transport B.V. gevestigd aan de Jhr. Ramweg 31 te Schalkwijk (gemeente Houten). In 2012 echter is het bedrijf verhuisd naar een industrieterrein in Vianen. Door de jaren heen was wel duidelijk geworden dat zo’n flink transportbedrijf niet meer paste in het dorpje schalkwijk. En de laatste jaren zijn er plannen ontwikkeld voor een verhuizing naar een industrieterrein in de buurt. Zoals gezegd is dit gevonden in Vianen alwaar een bestaand pand is aangekocht. Op het nieuwe terrein zijn moderne voorzieningen gerealiseerd, zoals een nieuwe werkplaats voor het onderhoud aan het eigen wagenpark. Ook een opslagloods van ruim 2500 m2 is gerealiseerd, niet alleen voor verhuur maar ook voor het laden en lossen van de vrachtwagens. Cross-docken van de te vervoeren deelpartijen en het samenstellen van de ladingen worden mogelijk waardoor men efficiënter kan vervoeren. Tezamen met de mogelijkheid van opslag van producten kan Kool Transport een breder scala diensten aanbieden aan bestaande en potentiële klanten. Dit alles om een verdere groei mogelijk te maken en de continuïteit van het bedrijf beter te waarborgen. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook voor het personeel en vanzelfsprekend in de dienstverlening.